Mitä on psykologinen joustavuus?

Psykologinen joustavuus on taito tai joukko pieniä taitoja, jotka mahdollistavat oman mielen tuottamien ajatusten ja tunteiden havainnoimisen sekä niiden vallasta irrottautumisen. Lisäksi psykologinen joustavuus on kykyä toimia omien arvojen mukaisesti erilaisissa tilanteissa mahdollisista epämiellyttävistä tunteista huolimatta. Psykologisen joustavuuden taidot ovat vastakohta automaattisille ajatuksille ja tunnereaktioille tai pinttyneille ja jäykille toimintatavoille, joiden varassa usein toimimme ja jotka ovat usein muutoksen esteenä.

Jostavuuden  taidot ovat tärkeässä asemassa käyttäytymisen muutosprosessissa ja muutosten kestävyydessä!

Pysyvään muutokseen -kursseilla käytettävä ohjausmentelmä tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa psykologista joustavuutta. Alla olevan testin avulla voit arvioida, voisitko hyötyä psykologisen joustavuuden kehittämisestä ja sopisiko Pysyvään muutokseen -kurssin sisältö sinulle.