fbpx

Psykologinen joustavuus -testi

Mitä on psykologinen joustavuus?

Psykologinen joustavuus on taito tai joukko pieniä taitoja, jotka mahdollistavat oman mielen tuottamien ajatusten ja tunteiden havainnoimisen sekä niiden vallasta irrottautumisen. Lisäksi psykologinen joustavuus on kykyä toimia omien arvojen mukaisesti erilaisissa tilanteissa mahdollisista epämiellyttävistä ajatuksista, tunteista ja kehon tuntemuksista huolimatta. Psykologisen joustavuuden taidot ovat vastakohta automaattisille ajatuksille ja tunnereaktioille tai pinttyneille, jäykille ja kontrolloiville toimintatavoille, joiden varassa usein toimimme ja jotka ovat myös usein toivomamme muutoksen esteenä.

 

Mitä hyötyä psykologisesta joustavuudesta on?

Jostavuuden  taidot ovat tärkeässä asemassa, kun halutaan muuttaa omaa käyttäytymistä ja elämäntapoja, ja kun tavoitellaan muutoksen pysyvyyttä. Hankaliksi koettujen tapojen (kuten tunnesyöminen, liikunnan välttely tai stressaaminen) kanssa kamppailtaessa psykologista joustavuutta on usein liian vähän. Jäykät ajatukset suhteessa liikuntaan ja omaan painoon voivat estää toteuttamasta omaa terveyttä ja hyvinvointia lisääviä tekoja. Lukuisten tieteellisten tutkimusten mukaan psykologinen joustavuus on yhteydessä psyykkiseen hyvinvointiin ja tyytyväisyyden kokemuksiin. Lisäksi joustavuuden on todettu edistävän pysyvää painonhallintaa.

 

Testaa

Alla olevan testin avulla voit arvioida, voisitko hyötyä psykologisen joustavuuden kehittämisestä ja sopisiko Pysyvään muutokseen -kurssin sisältö sinulle.