KOKEMUKSIA PERHEIDEN HYVINVOINTIKURSSEILTA

Neuvokas perhe -ohjausmenetelmää hyödyntäviä perheiden hyvinvointikursseja on järjestetty vuoden 2020 alusta alkaen.

Kurssille osallistuville perheille lähetetään kolme kyselyä, joiden avulla arvioidaan kurssin vaikutuksia perheiden hyvinvointiin ja elintapoihin. Ensimmäinen kysely lähetetään ennen kurssin alkamista, toinen pian kurssin päättymisen jälkeen ja kolmas noin 6 kk kurssin päättymisestä.

Perheet ovat kokeneet saaneensa kurssilta uutta innostusta hyvinvoinnista huolehtimiseen ja oivalluksia pienten arjen tekojen merkityksestä. Perheet kertovat tehneensä kurssin jälkeen muutoksia erityisesti liikkumiseen ja yhteiseen ajanviettoon liittyvissä tavoissaan. Kuusi kuukautta kurssin jälkeen tehdyissä seurantakyselyissä monet perheet kokevat oivallusten kantaneen omassa arjessa myös pidemmällä aikavälillä.

 

Osallistujien kokemuksia