Isä nostaa pientä poikaa ilmaan. Pojalla on kädessä jalkapallo ja molemmat nauravat.
bg_bow_2

KOKEMUKSIA PERHEKURSSILTA

Uudistettuja, Neuvokas perhe -sisältöisiä perhekursseja on järjestetty vuoden 2020 alusta ja kokemukset ovat olleet rohkaisevia.

Kurssille osallistuville perheille lähetetään kolme kyselyä, joiden avulla arvioidaan kurssin vaikutuksia perheiden hyvinvointiin ja elintapoihin. Ensimmäinen kysely lähetetään ennen kurssin alkamista, toinen pian kurssin päättymisen jälkeen ja kolmas noin 6 kk kurssin päättymisestä.

Perheet ovat kokeneet saaneensa kurssilta uutta innostusta hyvinvoinnista huolehtimiseen ja oivalluksia pienten arjen tekojen merkityksestä. Perheet kertovat tehneensä kurssin jälkeen muutoksia erityisesti liikkumiseen ja yhteiseen ajanviettoon liittyvissä tavoissaan. Kuusi kuukautta kurssin jälkeen tehdyissä seurantakyselyissä monet perheet kokevat oivallusten kantaneen omassa arjessa myös pidemmällä aikavälillä.

Kolme lasta ja yksi aikuinen pitelevät käsiä päällekkäin.

Perhekurssi lujitti perheemme yhteenkuluvuutta. Neuvokas perhe -tehtävät avasivat minulle äitinä niitä asioita, joita lapset perheessä arvostavat ja toivovat. Ei oltu koskaan aiemmin puhuttu yhdessä siitä, mitä kukakin perhearjesta toivoo.

Säännällisen ateriarytmin merkitys konkretisoitui meille uudella tavalla, kun saimme viikon ajan nauttia säännöllisistä, terveellisista aterioista.

Päätimme kurssilla, että teemme jatkossa perheen yhteisen metsäretken kuukausittain. Saimme sovittua myös kännykän käyttöön liittyviä rajoja isompien lasten kanssa.

Olemme tietoisempia perhearkeen vaikuttavista asioista, jotka nyt toimivat raameina arjen suunnittelussa sekä levon ja menojen yhteensovittamisessa. Arki on muuttunut rauhallisemmaksi.

Perheen aikuiset tiedostavat nyt paremmin riittävän levon ja palautumisen merkityksen arjessa jaksamiseen.

Koululaisemme saatiin innostumaan erilaisista lajikokeiluista. Äiti sai takaisin masennuksen myötä kadonnutta liikuntainnostusta ja alkoi käydä liikuntaneuvojan luona omassa kunnassa.

Saimme kurssilta inspiraatiota mm. uusien liikutalajien kokeiluun. Olemme  myös ulkoilleet yhdessä enemmän kurssin jälkeen, käyneet mm. luontopoluilla.

Perhekurssilla oli rento ote, se sopi meille. Ei tyrkytetty eikä pakotettu, vaan heräteltiin ajattelemaan. Olemme nyt hyvässä tasapainossa ruokailujen kanssa ja voimme paremmin. Sekä vanhempien että lapsen paino kääntyi myös laskuun pienten muutosten myötä.