fbpx

Omaa tilaa ja aikaa ruuhkavuosien keskelle – Jennan tarina

Jenna
Itsensä ruuhkavuosiin hukannut Jenna löysi liikkumisen ilon ja tilaa itselle tärkeisiin asioihin.

“Muiden tarpeet menivät edelle, arki tuntui suorittamiselta eikä itsellä tuntunut olevan tilaa omassa arjessa.”

Ikääntyneiden parissa toimintaterapeuttina työskentelevä Jenna Pilvinen (34) oli kokenut työuupumuksen ja koki hukanneensa itsensä ruuhkavuosiin. Haasteet arjessa näkyivät uupumisena sekä jaksamisen ja ilon tunteiden vähentymisenä. Tilaa ja aikaa omille asioilla ei tuntunut löytyvän. Liikkuminenkin oli jäänyt vähälle ja sen myötä kehossa oli alkanut tuntua särkyjä ja jäykkyyksiä. Jo työuupumuksen jälkeen aloitettu sisäinen työ oli saanut Jennan pohtimaan omaa arkeaan ja toivomaan siihen muutosta.

“Olin jo aikaisemmin kuullut PHT:n kurssista, mutta aihe oli jäänyt. Työuupumus oli saanut minut toimimaan omia arvojani vastaan ja niiden asioiden kautta innostuin hakemaan mukaan. Halusin jatkaa omaa toipumisprosessiani ja rakentaa omannäköistä arkea.”, Jenna kertoo.

Jenna osallistui kurssille rauhoittavissa Saimaan järvimaisemissa Hyvinvointi-keskus Kyyhkylässä. Kurssipäivät sisälsivät ryhmä- ja yksilötehtäviä sekä monenlaisia liikuntakokeiluja. Vaikka päivät tuntuivat tiiviiltä, jäi ohjatun ohjelman lomaan myös omaa aikaa.

“Tehtävät olivat hyviä ja niistä sai juuri niin paljon, kuin itse oli valmis itsestään antamaan. Käsittelimme rankkojakin aiheita, mutta se oli erittäin silmiä avaavaa. Omat arvot kirkastuivat ja samalla tunnistin myös haitallisia tai oletuksellisia toimintamalleja, jotka eivät tukeneet hyvinvointiani.”, Jenna kuvailee.

Jennan mielestä kurssilla antoisinta oli oman itsen äärelle pysähtyminen, yksin ja yhdessä oivaltaminen sekä yhteinen tekeminen. Ryhmän ja ohjaajan tuki muodostuivatkin erittäin tärkeiksi. 

“Oma prosessi eli lähijaksojen välillä ja ryhmän kanssa pidettiin yhteyttä. Ja pidetään edelleenkin! Tehtäviin on voinut palata kurssin jälkeen ja ovat hyvä työväline myös jatkossa.”

Jennan tarina
Kurssin jälkeen Jenna on tehnyt enemmän itselleen mieleisiä asioita, kuten metsäretkiä.

Iloa liikkumisesta ja itselle mieleisistä asioista

Jenna kertoo joustavuuden ja armollisuuden itseä kohtaan lisääntyneen merkittävästi kurssin seurauksena. Nyt arjessa on tilaa omalle ajalle ja lepohetkille sekä enemmän mielekkäitä asioita. Fyysinenkin hyvinvointi on parantunut, koska kurssilla uudestaan löytynyt liikkumisen ilo on tuonut tullessaan säännöllisen liikkumisen ja erilaisia liikuntamuotoja.

“Olen osannut sanallistaa paremmin omia tarpeitani ja arvostaa myös omaa aikaani. Arvot ja oma hyvinvointi ovat toimineet kompassina ja olen osannut rajata asioita paremmin niin työssä kuin vapaalla. Hyvinvoivana olen parempi äiti ja puoliso. Olen tehnyt arjessa enemmän itselleni mieleisiä asioita kuten metsäretkiä, lukemista ja liikuntaa, nähnyt ystäviäni sekä ollut myös aivan itsekseni, lepohetkiä unohtamatta. Löysin myös uudenlaista suuntaa työelämälle ja aloitin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen.”, Jenna kertoo kurssin vaikutuksista omaan arkeensa.

“Suosittelen kurssia ehdottomasti kaikille omassa elämässään risteyksessä oleville, elämänmuutosten äärellä, uupumuksen jälkeen, ruuhkavuosissa rämpiville. Elämän ei tule olla pelkkää suoritusta!”