USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Kenelle PHT:n hyvinvointikurssit on tarkoitettu?
PHT:n taloudellisesti tuetut hyvinvointikurssit on tarkoitettu työikäisille ja lapsiperheille, jotka kaipaavat tukea oman hyvinvoinnin parantamiseen ja terveellisten elintapojen omaksumiseen, ja joiden ei ole mahdollista hakeutua omin varoin kustannettaviin hyvinvointipalveluihin. Lue lisää aikuisten ja perheiden kurssien alasivuilta.

Miten kursseille haetaan? Millä kriteereillä kurssien osallistujat valitaan?
Lisätietoa kursseille hakemisesta ja valintakriteereistä löydät aikuisten ja lapsiperheiden kurssien hakuohjeista.

Pitääkö olla palkansaaja tai ammattiliiton jäsen, että voi hakea PHT:n kursseille?
PHT:n kursseille voivat hakea kaikki työikäiset (palkansaajat, työttömät, yrittäjät, opiskelijat) ja lapsiperheet. Hakeminen tai valinta kursseille ei edellytä ammattiliiton jäsenyyttä. Jotkin ammattiliitot saattavat kuitenkin myöntää jäsenilleen lisätukea kurssien omavastuumaksuihin ja matkakuluihin.     

Ovatko PHT:n kurssit tuettuja lomia?
PHT:n hyvinvointikurssit eivät ole lomatoimintaa, vaan tavoitteellisia terveyden edistämisen kursseja.  Kurssit on tarkoitettu henkilöille ja perheille, jotka haluavat sitoutua kaikkeen kurssin tarjoamaan ohjelmaan ja ovat motivoituneita työskentelemään omaan arkeen, hyvinvointiin ja elintapoihin liittyvien asioiden parissa. Jos sinä tai perheesi kaipaatte ensisijaisesti lomaa ja virkistystä, oikea tukimuoto on tällöin sosiaalisten lomajärjestöjen tuetut lomat. Niistä löydät lisätietoa osoitteessa www.lomajarjestot.fi

Voinko hakea PHT:n kurssille, jos olen osallistunut lomajärjestön tuetulle lomalle?
PHT:n hyvinvointikurssit ovat taloudellisesti tuettua toimintaa, joka rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön myöntämällä avustuksella. Kurssien osallistujavalinnoissa noudatetaan yhteistä karenssikäytäntöä lomajärjestöjen kanssa. Sen vuoksi kurssipaikkoja ei voida myöntää hakijoille/perheille, jotka ovat osallistunut lomajärjestön taloudellisesti tuetulle lomalle viimeisen kahden (2) vuoden aikana.

Lomajärjestöjä ovat Hyvinvointilomat ry, Solaris-lomat ry, MTLH ry ja Naiset Yhdessä ry. Tiedot aiemmasta loma- ja kurssituen saamisesta näkyvät kaikille järjestöille, ja ne vaikuttavat tuen myöntämispäätöksiin.

Kuinka usein PHT:n kursseille voi hakea?
PHT:n hyvinvointikurssit eivät ole tarkoitettu toistuvaisluontoiseksi tueksi. Tällä hetkellä aikuisten kurssipaikkoja ei myönnetä henkilöille, jotka ovat jo osallistuneet PHT:n aikuisten kurssille vuonna 2018 tai sen jälkeen. Perhekurssipaikkoja ei myönnetä perheille, jotka ovat osallistuneet PHT:n perhekurssille vuonna 2020 tai sen jälkeen. Mikäli tarve hyvinvoinnin ja elintapojen ohjaukseen jatkuu kurssin jälkeen, on hyvä hakeutua muiden tukimuotojen pariin. Myös asiakaspalvelumme auttaa tässä mielellään.

Voiko aikuisten kurssille hakea, jos on jo eläkkeellä?
PHT ry saa rahoitusta työikäisten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseen. Kursseille ei valitettavasti voi tulla valituksi, mikäli on jo eläkkeellä eikä ole enää aikeissa palata työelämään.

Ovatko aikuisten kurssit kuntoutusta? Voiko kurssille saada KELAn kuntoutustukea tai päivärahaa?
PHT:n kurssit eivät ole kuntoutusta, vaan vapaa-ajalla tapahtuvaa järjestötoimintaa. Kursseilla ei ole yhteyttä KELAan, eikä osallistuja tai hänen työnantajansa voi saada kurssipäivien ajalta KELAn tukea. 

Pitääkö aikuisten kurssille osallistuakseen käyttää lomapäiviä tai ottaa töistä palkatonta vapaata?
PHT:n kurssit ovat vapaa-ajalla tapahtuvaa järjestötoimintaa ja jokainen kurssilainen määrittelee itse, milloin voi osallistua kurssille. Suurin osa työssäkäyvistä kurssilaisista osallistuu kurssille vuosiloma- tai vapaapäivien aikana. 

Haluaisin hakea kurssille puolisoni kanssa. Onko se mahdollista?
Jos hyvinvointiin ja elintapoihin liittyviä muutoksia tuntuu järkevältä lähteä tavoittelemaan puolison kanssa, voi kursseille hakea yhdessä. Tällöin hakemukselle täytetään molempien tiedot sekä perustelut (terveydelliset, sosiaaliset ja taloudelliset) kummankin osalta erikseen. Hakemusta ei voi jättää yhdessä, mikäli puoliso ei ole itse halukas tai motivoitunut osallistumaan kurssille. Lisäksi on hyvä huomioida, että kurssi ei sovellu parisuhteen haasteiden käsittelyyn.

Omien menojen suunnittelu yli puolen vuoden päähän on hankalaa, enkä osaa vielä sanoa, voisinko sitoutua kaikkien lähijaksojen ajankohtiin. Voinko silti hakea kursseille?
Kyllä voit. Kurssien hakuaika päättyy aina kaksi (2) kuukautta ennen kurssin alkua. Mikäli saa kutsun kurssille, voi tässä vaiheessa vielä päättää, ottaako kurssipaikan vastaan. Kurssipaikan perumisesta ei koskaan aiheudu karenssia. Karenssi muodostuu vasta jos kurssin ehtii aloittaa. Aloitetun kurssin kohdetta tai lähijaksojen ajankohtia ei voi enää vaihtaa.

Miksi aikuisten hyvinvointikurssissa on kolme lähijaksoa? Yhden viikonlopun kurssi sopisi minulle paremmin.
Aikuisten hyvinvointikurssin tavoitteena on auttaa sinua pysyvien, hyvinvointia ja terveyttä edistävien arjen muutosten toteuttamisessa. Kursseilla hyödynnetään tämä hetken parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuvia ohjausmenetelmiä. Pelkkä tieto tai tietoisuus esimerkiksi liikkumisen ja terveellisen ruokavalion hyödyistä ei tutkimusten mukaan usein johda toivottuun käyttäytymisen muutokseen. Muutoksen tueksi tarvitaan taitoja, jotka auttavat oman käyttäytymisen säätelyssä. Taitojen sisäistäminen ja omaksuminen osaksi omia tapoja vie kuitenkin aikaa. Kolmen lähijakson kurssilla toivottuja muutoksia työstetään asteittain ja lähijaksojen välissä uusia taitoja opitaan soveltamaan omaan arkeen. Esimerkiksi yhden viikonlopun kurssilla samaa vaikutusta on hankalaa saavuttaa.

Kuinka kauan hyvinvointikurssin hakemuksella ilmoitetut tiedot säilytetään PHT:ssa?
Kaikki hakijatiedot säilytetään hakemuksen saapumispäivästä lukien kuluvan vuoden ajan + kymmenen (10) vuotta, jonka jälkeen tiedot poistuvat automaattisesti. Tietoja käsitellään vain toiminnan järjestämiseen liittyvissä yhteyksissä. Tutustuthan sivuillamme olevaan tietosuojaselosteeseen.

Jäikö vielä kysyttävää?

Asiakaspalvelumme auttaa kaikissa kursseihin liittyvissä kysymyksissä:

asiakaspalvelu@pht.fi

puh. 020 144 1310 (arkisin klo 13-15.30)

kuvituskuva
Tutustu aikuisten kursseihin
kuvituskuva
Tutustu perhekursseihin