Hakeminen

 • Kenelle PHT:n 1. askel -toiminta on tarkoitettu?

  Veikkausvaroin tuettu 1. askel -toiminta on suunnattu työikäisille aikuisille ja lapsiperheille, jotka tarvitsevat tukea terveellisten elintapojen omaksumiseen ja liikkumisen lisäämiseen, ja joilla ei ole mahdollisuutta hakeutua omian varoin kustannettavaan hyvinvointitoimintaan.
  Pysyvään muutokseen -hyvinvointikurssit  ovat tarkoitettu kaikille työikäisille, jotka ovat tyytymättömiä omaan hyvinvointiinsa ja kaipaavat tukea elämäntaparemontin käynnistämiseen.
  Perheiden hyvinvointijaksot on suunnattu lapsiperheille, jotka kaipaavat tukea terveellisten elintapojen omaksumiseen, liikkumisen lisäämiseen ja/tai ylipainon ehkäisemiseen. Perheissä tulee olla vähintään yksi alle 17-vuotias leikki- tai kouluikäinen lapsi.

 • Ovatko perheiden ja aikuisten 1.askel -toiminta tuettuja lomia? Olen loman tarpeessa.

  Aikuisten ja perheiden 1. askel -kurssit eivät ole lomia vaan tavoitteellista terveyttä ja hyvinvointia edistävää kurssimuotoista toimintaa. Tuettua lomaa kaipaavia hakijoita ei voida valita mukaan PHT:n kursseille. Tuetulle lomalle voit hakea sosiaalista lomatoimintaa järjestävien järjestöjen kautta osoitteessa: www.lomajarjestot.fi.

 • Miten 1.askel -hyvinvointijaksoille haetaan?

  Jaksoille haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake, joka löytyy PHT:n verkkosivuilta. https://pht.fi/nain-haet/

 • Kuinka kauan hyvinvointijakson hakemuksella ilmoitetut tiedot säilytetään PHT:ssa?

  Kaikki hakijatiedot säilytetään hakemuksen saapumispäivästä lukien kuluvan vuoden ajan + 6 vuotta, jonka jälkeen tiedot poistuvat automaattisesti.
  Tietoja käsitellään vain 1.askel -hyvinvointijaksojen toiminnan järjestämiseen PHT:ssa; Valtioneuvoston päättämien, raha-automaattiavustuksilla rahoitettujen lomatukien myöntämiseksi, avustuspäätösten tekemiseksi ja muihin niihin liittyvien tehtävien hoitamiseksi. Tutustuthan sivuillamme olevaan rekisteriselosteeseen.

 • En kuulu ammattiliittoon. Voinko hakea PHT:n hyvinvointikursseille?

  Kyllä, hyvinvointikursseille hakeminen ja valituksi tuleminen eivät edellytä ammattiliiton jäsenyyttä.

 • Olen työtön. Voinko hakea Pysyvään muutokseen -hyvinvointikursseille?

  Kyllä voit. Saat 50 % alennuksen omavastuuosuudesta, kun ilmoitat hakemuksellasi työttömyydestä.

 • Olen sairaslomalla ja toipumassa leikkauksesta. Voinko hakea Pysyvään muutokseen -hyvinvointikursseille?

  1. askel Pysyvään muutokseen -hyvinvointikurssit ovat sisällöltään aktiivisia, liikunnallisia ja toiminnallisia. Voit hakea, mikäli toipumisesti ei estä sinua osallistumasta ohjelmaan, liikkumaan ryhmässä ja kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja. 1. askel Pysyvään muutokseen -kurssit eivät ole kuntoutusta vaan ennaltaehkäisevää toimintaa. Jaksojen sisältö on suunniteltu motivoimaan osallistujia pysyvään elämäntapamuutokseen. Sisällöt tukevat yksilön omaa elämänhallintaa, työssäjaksamista, terveyttä ja toimintakykyä. Hyvinvointijaksoille ei voi anoa Kelan kuntoutusrahaa.

 • Olen raskaana. Voinko hakea Pysyvään muutokseen -hyvinvointikursseille?

  1. askel Pysyvään muutokseen -kurssit ovat sisällöltään aktiivisia, liikunnallisia ja toiminnallisia. Raskaus ei ole este osallistua jaksolle, mutta kannattaa kuitenkin keskustella asiasta neuvolassa terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa. Huomioitha myös, että kurssille valituksi tuleminen edellyttää kaikille kolmelle lähijaksolle osallistumista.

 • Olen ollut / olemme olleet aiemmin PHT:n tuetulla kurssilla . Koska voi hakea uudestaan?

  Tuettuun toimintaan osallistumisesta muodostuu aina karenssi. Perhejaksoille voi hakea, kun on kulunut 1,5 vuotta edellisestä osallistumisesta tuettuun toimintaan. Aikuisten Pysyvään muutokseen -kursseille karenssi on 2 vuotta. Sähköinen hakujärjestelmämme tarkistaa automaattisesti aiemmat PHT:n hyvinvointikurssit ja muiden järjestöjen kautta saadut tuetut lomat.

 • Olen eläkkeellä. Voinko hakea perheiden 1. askel -hyvinvointijaksoille?

  Eläkkeellä olevat voivat hakea perheiden hyvinvointijaksoille, jos perheessä on alaikäisiä lapsia.

 • Olen kahden pienen lapsen äiti vanhempainvapaalla. Voinko hakea oman äitini ja lasteni kanssa perheiden 1. askel -hyvinvointijaksolle?

  1. askel -perhejaksot on tarkoitettu vanhemmille ja heidän lapsilleen. PHT:n jaksoille isovanhemmilla ei ole mahdollista hakea. Tuettujen lomien lomatarjontaan, jolle myös isovanhemmat voivat osallistua, voitte tutustua osoitteessa: www.lomajarjestot.fi

 • Haluaisimme hakea samalle 1. askel -perhejaksolle yhdessä ystäväperheen kanssa. Kuinka tämä tapahtuu?

  Molemmat perheet täyttävät oman hakemuksen koskien kyseistä hyvinvointijaksoa ja esittävät hakemuksessaan toiveen ystäväperheen kanssa pääsemisestä samalle jaksolle (oma kohta hakemuksella).

 • Milloin hakuaika jaksoille päättyy?

  Kunkin jakson kohdalla sähköisessä hakujärjestelmässä päättymisajankohta on kerrottu sarakkeessa: hakuaika päättyy.

Osallistuminen

 • Onko hyvinvointikursseilla pakko osallistua ohjelmaan?

  1. askel -toiminta on tavoitteellista terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa ja mukaan valitaan henkilöitä/perheitä, jotka tarvitsevat tukea elämäntapojensa muutokseen. Valituksi tuleminen edellyttää ohjelmaan osallistumista ja on peruste saada kurssi tuetusti. Kohteen ammattitaitoisella henkilöstöllä on kuitenkin oikeus käyttää harkintaa poikkeustapauksissa, esim. mikäli osallistujan terveys voi vaarantua ohjelmaan osallistumisen vuoksi.

 • Saanko osallistua vain osaan Pysyvään muutokseen -kurssin lähipäivistä /-jaksoista?

  Omien tavoitteiden saavuttamisen kannalta on oleellista, että koko jakso vietetään kohteessa. Jakson saaminen tuetusti omavastuuhinnalla edellyttää ohjelmaan osallistumistakoko jakson keston ajan. Osallistujien on oltava mukana kaikilla kolmella lähijaksolla ja yhden lähijakson peruutus johtaa koko kurssin peruuntumiseen.

 • Pitääkö jaksojen ajaksi hakea palkatonta vapaata?

  Hyvinvointijaksoille osallistutaan useimmiten vuosiloman aikana, vapaapäivinä ja perhevapaalla. Myös työttömät ja lomautetut voivat osallistua.

 • Majoitutaanko 1.askel -hyvinvointijaksoilla yhden vai kahden hengen huoneessa?

  Majoitus on yhden hengen huoneissa aikuisten Pysyvään muutokseen -jaksolla. Perhejaksoilla majoitutaan perhehuoneisiin.

 • Milloin omavastuuosuus pitää maksaa?

  Omavastuun eräpäivä on 14 vrk:n kuluttua laskun päiväyksestä.

 • Lapseni täyttää vuosia 1. askel -perhejakson aikana, miten hänen omavastuuhintansa määräytyy?

  Lapsen hinta määräytyy sen mukaan, minkä ikäinen hän on jakson alkaessa.

Valinnat

 • Kuinka ilmoitatte valinnasta kursseille?

  Myöntävä päätös valinnasta (kutsu ja lasku omavastuuosuudesta) tulee osoitteesta no-reply@lotu.lomajarjestot.fi pdf-tiedostona. Jos olet ilmoittanut hakemuksessasi sähköpostiosoitteesi kutsu ja lasku tulevat ensisijaisesti sähköpostiosoitteeseesi viikon sisällä hakuajan päättymisestä.
  Tarkistathan aika ajoin roskapostisi varmistaaksesi ettei myönteinen valintapäätös ole tietokoneen asetuksista johtuen mennyt sinne.

 • Saanko tiedon valitsematta jäämisestä?

  Ne hakijat, jotka eivät tulleet jaksolle valituksi, eivät saa ilmoitusta valitsematta jäämisestä. Mikäli hakuajan päättymisen jälkeen et ole saanut ilmoitusta valituksi tulemisesta, kyseisen jakson osallistujien valinta ei ole kohdistunut sinuun.

 • Miksi en ole tullut valituksi?

  Kursseille voi olla paljon samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia hakijoita ja ryhmäkoot ovat rajattuja, jolloin kaikkia hakijoita ei ole mahdollista valita. Valinnat tehdään terveydellisin, taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Painotamme valinnoissa ensikertalaisuutta tuetussa toiminnassa sekä tarvetta ja motivaatiota elämäntapaohjaukseen. PHT:n kurssit eivät ole lomatoimintaa, joten tuettua lomaa kaipaavia hakijoita ei voida valita mukaan. Mikäli et tullut valituksi hakemillesi kursseille ja koet olevasi toiminnan tarpeessa, voit jättää uuden hakemuksen. Luethan hakuohjeet ja tutustut tarkasti kurssien sisältöön. Hyvin täytetty hakemus perusteluineen lisää mahdollisuutta tulla valituksi.

 • Valitsin yhden kurssin ensisijaiseksi hakulomakkeella, enkä tullut valituksi sille. Miksi?

  Mikäli haet kolmelle eri kurssille, voit valita niistä suosikkijaksosi, jolle toivoisit ensisijaisesti pääseväsi. Muutkin haetut kurssit tulee kuitenkin valita sillä periaatteella että olet valmis niille lähtemään, mikäli tulet valituksi. Emme voi taata että tulet valituksi juuri ensisijaisesti toivomallesi kurssille, mutta se otetaan parhaalla mahdollisella tavalla huomioon.