ILOA JA HYVINVOINTIA LAPSIPERHEIDEN ARKEEN

Pohdituttaako perheen liikkuminen, ruokailu ja ruutuaika? Kaipaatteko uutta intoa yhdessäoloon ja lisää hyvän mielen hetkiä kiireisen perhearjen keskelle? 

Kaikki perheet toivovat arkeen mukavaa yhdessäoloa, toimivia rutiineja ja hyvää mieltä lisäävää tekemistä. Perhearjen pyörittämisen ja kasvavien lasten hyvinvoinnista huolehtimisen ristitulessa aikuisten oma jaksaminen on usein koetuksella. Silloin ideat uusien asioiden kokeilemiseen voivat olla vähissä.

Onneksi haasteiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin. PHT:n taloudellisesti tuetut perheiden hyvinvointikurssit ovat 5 päivän ja 4 yön mittaisia, leikki- ja kouluikäisten lasten perheille suunniteltuja kurssiviikkoja. Kursseilla tuetaan innostavasti perheiden hyvinvointia ja            kannustetaan pohtimaan positiivisesti terveyttä edistäviä elintapoja, jaksamista sekä arjenhallintaa.

Kurssi sopii teidän perheelle, jos

  • haluatte pysähtyä pohtimaan teidän perheen hyvinvointiin liittyviä asioita ohjatusti
  • toivoisitte liikkuvanne enemmän ja syövänne terveellisesti, mutta ideat ja jaksaminen on vähissä
  • kaipaatte uutta intoa yhdessä tekemiseen ja lisää hyvän mielen hetkiä arkeen
  • kiire ja väsymys ovat perheen aikuisten hyvinvoinnin esteenä
  • ruutuaika aiheuttaa ristiriitoja ja vie huomion muulta tekemiseltä
  • perheessänne on 6-16-vuotiaita lapsia ja taloudellinen tilanteenne hankaloittaa hyvinvoinnin ylläpitämistä
 

Innostavaa ohjausta ja yhdessäoloa

Perheiden hyvinvointikurssilla pääsette pohtimaan juuri teidän perheenne hyvinvointiin liittyviä asioita ja saatte työkaluja elintapojen ja arjen hallinnan parantamiseen. Kannustavat ohjaajat ja innostavat pohdintatehtävät auttavat huomaamaan, mikä sujuu hyvin teidän arjessa ja onko jotain, mihin toivotte muutosta. Saatte vinkkejä hyvinvointiin ja elintapoihin ja löydätte yhdessä keinoja lisätä terveyttä ja jaksamista teidän arkeenne juuri nyt. Mukavat aktiviteetit, liikunnalliset elämykset ja lajikokeilut innostavat yhdessä tekemiseen ja löytämään uusia harrastuksia. 
 
Neljän vuorokauden mittainen kurssi liikunnallisessa ja luonnonläheisessä kohteessa tuo odotetun tilaisuuden hengähtää arjen pyörityksestä ja keskittyä hetkeksi vain yhdessäoloon ja kirkastamaan, millaista arkea haluatte elää.
 
Kurssi ohjelmassa on sekä yhteistä että omaa ohjelmaa aikuisille ja lapsille. Kurssien ohjelmasisällön vuoksi kurssit soveltuvat perheille, joissa on vähintään esikouluikäisiä lapsia, jotka voivat olla aktiivisesti mukana perheen yhteisessä ohjelmassa sekä osallistua itsenäisesti lasten omaan ohjelmaan. Kurssit eivät sovellu pelkästään alle 6-vuotiaiden lasten perheille. Mikäli perheessä on kuitenkin myös 1-5-vuotiaita pieniä lapsia, on heille järjestetty lastenhoito aikuisten oman ohjelman ajaksi.
 
Voit tutustua kurssikohteisiin ja malliohjelmiin täällä.
 

Edullinen omavastuuhinta

PHT:n kurssit ovat taloudellisesti tuettua järjestötoimintaa, joka rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön myöntämällä avustuksella. Perheet maksavat kurssista vain omavastuuosuuden, joka määräytyy perheen koon mukaan seuraavasti:

  • aikuiset 100 € / henkilö (työtön/lomautettu aikuinen 50 €)
  • 6-16-vuotiaat lapset 60 € / henkilö
  • alle 6-vuotiaat lapset maksutta  
 
Kurssi sisältää ohjatun ohjelman ja tehtäväkirjan, majoituksen yhdessä perhehuoneessa sekä viisi päivittäistä ateriaa. 

Perheiden kokemuksia kurssista:

Tervetuloa innostumaan liikunnasta ja yhdessä tekemisestä, löytämään perheenne vahvuuksia sekä tapaamaan muita samassa elämäntilanteessa olevia perheitä.

Kolme lasta ja yksi aikuinen pitelevät käsiä päällekkäin.

Haku kesän kursseille on nyt käynnissä.

Sopiiko kurssi meidän perheelle?

Kurssista on iloa ja hyötyä, jos perheessänne on leikki- ja kouluikäisiä lapsia, ja kun kaipaatte tukea ja kannustusta perhearjen, hyvinvoinnin ja elintapojen tarkasteluun. Kurssit eivät sovellu pelkästään alle 6-vuotiaiden lasten perheille tai jos perheessä on juuri meneillään suuri muutosvaihe tai kriisi. 

Jos perheenne kaipaa ensisijaisesti vapaamuotoista lomailua, kannattaa tutustua tuettuja lomia tuottavien järjestöjen tarjontaan.

Perhekurssien sisältö on kehitetty yhdessä Sydänliiton Neuvokas perhe -toiminnan kanssa.

Etusivu - Neuvokasperhe