aikuiset_palsta
bg_bow_2

TULOKSIA JA KOKEMUKSIA AIKUISTEN KURSSEILTA

PHT:n hyvinvointikursseilla positiivinen vaikutus työikäisten hyvinvointiin

PHT ry on järjestänyt kesästä 2018 lähtien uudenlaiseen psykologiseen ohjausmenetelmään perustuvia aikuisten hyvinvointikursseja. Kursseilla tavoitellaan kokonaisvaltaista hyvinvoinnin kohentumista ja terveyskäyttäytymisen pysyvää muutosta. Vuoden 2021 loppuun mennessä kolmiosaisen kurssin on aloittanut jo yli 2000 henkilöä.  Toiminnan tulokset ovat olleet erittäin positiivisia.

Kyselytuloksia

Kaikille PHT:n aikuisten hyvinvointikurssille osallistujille lähetetään kolme kyselyä, joiden avulla arvioidaan kurssin vaikutuksia osallistujien hyvinvoinnin osa-alueisiin ja tapahtuneisiin elintapamuutoksiin. Ensimmäinen kysely lähetetään ennen kurssin alkamista, toinen pian kolmiosaisen kurssin päättymisen jälkeen ja kolmas noin 3 kk kurssin päättymisestä.

Osallistujat ovat kokeneet hyvinvointinsa, terveytensä ja työkykynsä kohentuneen. Myös psykologinen joutavuus suhteessa liikkumiseen ja omaan painoon on lisääntynyt. 

Kuva2
karttia mittaamaan Psykologisen joustavuuden kehittymistä.

Kolme kuukautta kurssin päättymisen jälkeen  toteutettavassa seurantakyselyssä kurssilaiset ovat kertoneet tehneensä pysyviä muutoksia omaan käyttäytymiseensä. Muutoksia on tapahtunut erityisesti henkiseen hyvinvointiin, liikkumiseen ja ruokailutottumukseen liittyvissä asioissa. 

Osallistujien oivalluksia

PHT:n hyvinvointikurssille hakeudutaan usein, kun on havahduttu huomaamaan, ettei omasta hyvinvoinnista ole pidetty riittävästi huolta. Monilla on ensisijaisesti painonpudotustoiveita, mutta kurssin edetessä tavoitteet ovat voineet muuttua. Kursseilla käytettävän psykologisen lähestymistavan avulla osallistujat ovat muodostaneet uusia konkreettisia tavoitteita, jotka ovat tasapainossa omien arvojen, elämäntilanteen ja voimavarojen kanssa.

Kurssin aikana monet osallistujat ovat sisäistäneet, että pienilläkin teoilla on merkitystä oman hyvinvoinnin ja terveyden kannalta ja että vastuu omasta elämästä ja elintavoista on itsellä. Osallistujat ovat kertoneet myös muun muassa työelämää, ajankäyttöä ja itsensä hyväksymistä koskevista oivalluksista sekä niiden yhteydestä omiin elämäntapavalintoihin.

“Kurssi auttoi käsittelemään asioita ja pisti pohtimaan omaa elämää. Voin kaiken kaikkiaan paljon paremmin nyt kurssin jälkeen.”

“Kurssi oli erittäin hyvä pysähdys ja herätys itsehoitoon. On tärkeää keskittyä mielen kautta tapahtuvaan muutokseen.”

“Olen miettinyt hukassa olleita arvojani ja alkanut pyrkiä niitä kohti! Sain itseluottamusta ottaa puheeksi jaksamiseen liittyviä epäkohtia työpaikallani sekä voimaa hakea apua terveydentilaani.”

“Pitäisi-sana muuttuu pikkuhiljaa muotoon saan/haluan/voin!”

“Oivalsin, että en ole elänyt arvojeni mukaisesti. Kurssi auttoi tekemään tietoisia valintoja ja korjausliikkeitä esim. ajankäyttööni. Oivalsin myös, että pieni muutos on riittävä ja että itselle kannattaa antaa kiitosta pienistäkin onnistumisista.”

“Omien arvojeni pohtiminen on ohjannut tekemisiäni oman hyvinvointini eteen. Opin arvostamaan myös lyhyempiä liikuntatuokioita.”

“Kurssin avulla huomasin asiat, jotka estävät hyvinvointiani ja miten omilla valinnoillani voin vaikuttaa niihin.”

“Sain rohkeutta kuunnella itseäni ja tehdä ratkaisun oman hyvinvointini puolesta. Tajusin, että työtahtiin on pakko tulla muutos! Hain apua työuupumukseen, nyt lepään ja kerään voimia liian pitkän suorittamisen jälkeen.”