KOKEMUKSIA JA TULOKSIA AIKUISTEN HYVINVOINTIKURSSEILTA

PHT ry on tuottanut vuodesta 2018 lähtien arvo- ja hyväksyntäpohjaiseen ohjausmenetelmään perustuvia aikuisten hyvinvointikursseja. Kursseilla tavoitellaan kokonaisvaltaista hyvinvoinnin kohentumista ja pysyviä muutoksia terveyteen liittyvissä tavoissa ja tottumuksissa. Vuoden 2022 loppuun mennessä kolmiosaisen kurssin on aloittanut jo yli 3000 henkilöä. Toiminnan tulokset ja osallistujien kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia.

Kursseilla positiivinen vaikutus osallistujien hyvinvointiin

Kaikille PHT:n aikuisten hyvinvointikurssille osallistujille lähetetään kolme sähköistä kyselyä, joiden avulla arvioidaan kurssin vaikutuksia osallistujien hyvinvoinnin osa-alueisiin ja tapahtuneisiin elintapa-muutoksiin. Ensimmäinen kysely lähetetään ennen kurssin alkamista, toinen kurssin päättymisen jälkeen ja kolmas noin puoli vuotta kurssin päättymisestä.

Kyselytulosten mukaan osallistujien kokema tyytyväisyys hyvinvointinsa eri osa-alueisiin on lisääntynyt kurssin myötä. Myös psykologinen joutavuus suhteessa liikkumiseen ja omaan painoon on lisääntynyt. Kuusi (6) kuukautta kurssin päättymisen jälkeen lähetettävässä seurantakyselyssä kurssilaiset ovat kertoneet tehneensä pysyviä muutoksia omaan käyttäytymiseensä. Muutoksia on tapahtunut erityisesti henkiseen hyvinvointiin, liikkumiseen ja ruokailutottumukseen liittyvissä asioissa. 

Uusia oivalluksia

PHT:n hyvinvointikurssille hakeudutaan usein, kun on havahduttu huomaamaan, ettei omasta hyvinvoinnista ole pidetty riittävästi huolta. Monilla on ensisijaisesti painonpudotustoiveita, mutta kurssin edetessä tavoitteet ovat voineet muuttua. Kursseilla käytettävän psykologisen lähestymistavan avulla osallistujat ovat muodostaneet uusia konkreettisia tavoitteita, jotka ovat tasapainossa omien arvojen, elämäntilanteen ja voimavarojen kanssa.

Kurssin aikana monet osallistujat ovat sisäistäneet, että pienilläkin teoilla on merkitystä oman hyvinvoinnin ja terveyden kannalta ja että vastuu omasta elämästä ja elintavoista on itsellä. Osallistujat ovat kertoneet myös muun muassa työelämää, ajankäyttöä ja itsensä hyväksymistä koskevista oivalluksista sekä niiden yhteydestä omiin elämäntapavalintoihin.

Osallistujien tarinoita: