YLI 8000 AIKUISTA ON LÖYTÄNYT LIIKUNNAN RIEMUN KANSSAMME, HALUAISIMME ETTÄ SINÄ OLISIT TÄNÄ VUONNA YKSI HEISTÄ.

Missio

Haluamme kannustaa mahdollisimman monia työikäisiä ja heidän perheitään hyvinvointitoimintamme pariin; Innostaa heitä arkiliikuntaan, muuttamaan elintapojaan pysyvästi terveellisemmiksi, jotta he jaksaisivat paremmin.

Visio

Visionamme on, että koko Suomi voisi paremmin.

PHT Lyhyesti

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen järjestö. Toiminta alkoi vuonna 2012. Hyvinvointitoiminnan mahdollistaa vuotuinen STEA:n avustus.

Historia

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry on palkansaajalomajärjestöjen vuonna 2011 perustama yleishyödyllinen järjestö. Palkansaajalomajärjestöjä ovat A-lomat, SAL-lomat ja T-lomat, joilla on kymmenien vuosien yhteinen historia mm. kuntoremonttilomien ja perheille suunnatun lomatoiminnan toteuttamisessa. Palkansaajalomajärjestöjen jäseninä ovat lähes kaikki suomalaiset ammattiliitot. PHT aloitti toimintansa vuoden 2012 alussa. Olemme siitä lähtien edistäneet työikäisten ja työikäisten perheenjäsenten terveyttä ja hyvinvointia 1.askel- toiminnallamme. PHT:n hyvinvointijaksoille on osallistunut muutaman vuoden aikana yli 21 000 aikuista ja lasta. PHT on innostunut ja aktiivinen kehittäjä. Etsimme koko ajan uusia tapoja kohentaa suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

PHT:n jäsenjärjestöt