PHT RY

Yli 8000 aikuista on löytänyt liikunnan riemun kanssamme, haluaisimme että sinä olisit tänä vuonna yksi heistä.

MISSIO

Haluamme kannustaa mahdollisimman monia työikäisiä ja heidän perheitään hyvinvointitoimintamme pariin; Innostaa heitä arkiliikuntaan, muuttamaan elintapojaan pysyvästi terveellisemmiksi, jotta he jaksaisivat paremmin.

VISIO

Visionamme on, että koko Suomi voisi paremmin.

HISTORIA

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry on palkansaajalomajärjestöjen vuonna 2011 perustama yleishyödyllinen järjestö. Palkansaajalomajärjestöjä ovat A-lomat, SAL-lomat ja T-lomat, joilla on kymmenien vuosien yhteinen historia mm. kuntoremonttilomien ja perheille suunnatun lomatoiminnan toteuttamisessa. Palkansaajalomajärjestöjen jäseninä ovat lähes kaikki suomalaiset ammattiliitot. PHT aloitti toimintansa vuoden 2012 alussa. Olemme siitä lähtien edistäneet työikäisten ja työikäisten perheenjäsenten terveyttä ja hyvinvointia 1.askel- toiminnallamme. PHT:n hyvinvointijaksoille on osallistunut muutaman vuoden aikana yli 21 000 aikuista ja lasta. PHT on innostunut ja aktiivinen kehittäjä. Etsimme koko ajan uusia tapoja kohentaa suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

PHT lyhyesti

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen järjestö. Toiminta alkoi vuonna 2012. Hyvinvointitoiminnan mahdollistaa vuotuinen STEA:n avustus.

PHT-järjestöjen jäsenjärjestöt

Aliupseeriliitto
Ammattiliitto Pro
Ammattiliitto Unio
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO
Ilmailualan Unioni IAU
Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Kaupanalan esimiesliitto KEY
Kirkon alat
Konepäällystöliitto
Laivapäällystöliitto
Liiketalouden liitto
Meijerialan Ammattilaiset MVL
METO – Metsäalan Asiantuntijat
Palvelualojen ammattiliitto PAM
Paperiliitto
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU
Rajaturvallisuusunioni
Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIA
Rakennusliitto
Rautatievirkamiesliitto
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL
Suomen Huippu-urheilijoiden Unioni SHU
Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY
Suomen Lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Suomen Merimies-Unioni SMU
Suomen Muusikkojen Liitto
Suomen Näyttelijäliitto
Suomen Pelastusalan ammattilaiset SPAL
Suomen Sos.dem. Sanomalehtimiesliitto SSSL ry
Sähköalojen ammattiliitto
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme
Tehy
Teollisuusliitto
Tulliliitto
Vankilavirkailijain Liitto
Veturimiesten Liitto
Yleinen Lehtimiesliitto