fbpx

PHT:n aikuisten hyvinvointikurssi lisää tutkitusti osallistujien koettua elämänlaatua

PHT logo.
Terveystieteiden maisteri Jaana Venäläinen teki keväällä valmistuneen pro gradu -tutkielmansa PHT:n aikuisten hyvinvointikursseihin liittyen.

PHT:n aikuisten hyvinvointikurssien vaikuttavuudesta on saatu taas uutta tietoa. Terveystieteiden maisteri Jaana Venäläisen Itä-Suomen yliopistoon tekemä hoitotieteen pro gradu -tutkielma Hyväksymis- ja omistautumisterapeuttiseen lähestymistapaan perustuvan ryhmäintervention yhteys työikäisten koettuun elämänlaatuun valmistui keväällä.

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata hyväksymis- ja omistautumisterapeuttiseen ohjausmenetelmään perustuvan kurssin yhteyttä työikäisten koettuun elämänlaatuun sekä arvioida sosiodemografisten taustatekijöiden yhteyttä tulokseen. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää työikäisten terveyden edistämistyön kehittämisessä.

Tutkimukseen osallistui 73 kurssilaista. Tulosten mukaan kurssi paransi merkittävästi tutkimukseen osallistuneiden työikäisten koettua elämänlaatua sekä tyytyväisyyttä omaan terveyteen. Elämänlaatu parani huolimatta fyysiseen ja psyykkiseen terveydentilaan liittyneistä haasteista. Suurin positiivinen muutos havaittiin osallistujien psyykkisellä ulottuvuudella, jossa 67 % vastaajista koki elämänlaatunsa parantuneen intervention jälkeen.

Tutkielma on luettavissa täällä.