fbpx

Mitä tarvitaan pysyvään elintapamuutokseen?

kuvituskuva
Koetko tyytymättömyyttä hyvinvointiisi ja haaveilet muutoksista elintavoissasi? Kuulutko sinäkin kenties niihin, jotka kyllä tietävät miten pitäisi syödä, liikkua ja nukkua, mutta asioiden vieminen käytäntöön ei tahdo onnistua tai onnistuu vain hetkellisesti?

Koetko tyytymättömyyttä hyvinvointiisi ja haaveilet muutoksista elintavoissasi? Kuulutko sinäkin kenties niihin, jotka kyllä tietävät miten pitäisi syödä, liikkua ja nukkua, mutta asioiden vieminen käytäntöön ei tahdo onnistua tai onnistuu vain hetkellisesti? Aiotko joka syksy tehdä muutoksia elintapoihisi, mutta sinulla ei ole aikaa harrastaa liikuntaa ja väsymys johtaa huonoihin ratkaisuihin ruokakaupassa?

Olet ehkä huomannut, että pelkkä tieto tai tietoisuus liikkumisen tai terveellisen ruokavalion hyödyistä ei useinkaan johda toivottuun käyttäytymisen muutokseen. Toisin kuin olet ehkä ajatellut, pysyvä elintapojen muutos ei myöskään riipu itsekurista, tahdonvoimasta tai kyvystä “ottaa itseään niskasta kiinni”. Mitä sitten tarvitaan, jotta projektit ja kuurit vaihtuisivat pysyvään muutokseen ja kestävään hyvinvointiin?

Muutos on yksilöllinen prosessi ja siihen liitty paljon erilaisia psykologisia tekijöitä. Motivaatio, kyky säädellä omaa käyttäytymistä ja kyky käsitellä omia tunteita ja ajatuksia, ratkaisevat miten hyvin muutosprosessissa onnistutaan.

Motivaatio

Hyvät ohjeet ja kannustus eivät riitä, jos muutosten taustalla ei ole ihmisen oma halu muuttua. Motivaatiota terveyskäyttäytymisen muokkaamiselle voi etsiä pohtimalla omia elämänarvoja. Millaista elämää haluan elää? Mikä on minulle arvokasta? Arvojen kirkastamisen jälkeen huomaat ovatko nykyinen toiminta ja päivittäiset teot arvojesi mukaisia ja edistävätkö ne itsesi määrittelemää hyvää elämää? Motivaatio itsestä huolehtimiseen löytyy arvojen ja omien tekojen suhteesta, jos ne ovat ristiriidassa keskenään.

Tavoitteet ja teot

Arvopohdintojen ja oman toiminnan havainnoinnin jälkeen on tavoitteiden asettamisen vuoro. Määrittele konkreettinen ja omaan elämäntilanteeseesi sopivan kokoinen tavoite, joka vie sinua kohti hyvinvointia ja lähemmäs itsellesi arvokasta elämää. Pohdi sen jälkeen, mikä on pienin mahdollinen teko, joka vie sinua kohti tavoitetta. Millaisen pienen teon voisit tehdä jo tänä iltana?

Tietoisuustaidot

Kun motivaatio on löydetty ja muutoksen suunta on selvillä, muutoksen tueksi tarvitaan myös uusia taitoja, jotka auttavat oman ajattelun ja käyttäytymisen säätelyssä ja ohjaamisessa. Tarvitaan keinoja käsitellä esteitä, joita mieli tuottaa uuden edessä. Kun oppii tunnistamaan sellaisia tiedostamattomia tunteita ja ajatuksia, jotka ovat vaikkapa liikkumaan lähtemisen tai järkevän syömisen esteenä, on helpompaa sitoutua omia arvoja ja tavoitteita tukevaan toimintaan. Tietoisuustaidot ja omien ajatusten ja tunteiden hyväksyminen auttavat yli arkipäivän tilanteista, joissa kiire, väsymys, huono mieliala tai suorittamattomat kotityöt ovat terveyttä tukevien valintojen esteenä. Ja mikä parasta, näitäkin taitoja on mahdollista opetella.

Jos kaipaat tukea motivaation löytämiseen, omien tapojen ja tavoitteiden tarkasteluun tai terveysvalintoihin liittyvien mielen taitojen harjoitteluun, PHT:n Pysyvään muutokseen -kurssit ovat apunasi.

Lähde: Anu Kangasniemi: Tavoitteesta tavaksi – Tietoisesti kohti terveyttä ja hyvinvointia. 2017. KIRJAPAJA