fbpx

Miksi aikuisten hyvinvointikurssilla on kolme lähijaksoa? Voiko kurssille hakea puolison kanssa?

kuvituskuva
Keräsimme joulukuussa kokemuksia hyvinvointikursseillemme hakemisen esteistä. Kokosimme vastauksia kyselyssä esiin nousseisiin huolenaiheisiin.

Haluamme kehittää hyvinvointikurssitarjontaamme työikäisten toiveita ja tarpeita vastaavaksi. Keräsimmekin joulukuussa kokemuksia hyvinvointikursseillemme hakemisen esteistä. Vastauksissa toistuivat useat samat teemat. Kokosimme vastauksia yleisimpiin kyselyssä esiin nousseisiin huolenaiheisiin.

Miksi aikuisten hyvinvointikurssissa on kolme lähijaksoa? Yhden viikonlopun kurssi sopisi minulle paremmin.                                                                                                                                 Aikuisten hyvinvointikurssin tavoitteena on auttaa työikäisiä pysyvien, hyvinvointia ja terveyttä edistävien arjen muutosten toteuttamisessa. Kursseilla hyödynnetään tämä hetken parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuvia ohjausmenetelmiä. Pelkkä tieto tai tietoisuus esimerkiksi liikkumisen ja terveellisen ruokavalion hyödyistä ei tutkimusten mukaan usein johda toivottuun käyttäytymisen muutokseen. Muutoksen tueksi tarvitaan taitoja, jotka auttavat oman käyttäytymisen säätelyssä. Taitojen sisäistäminen ja omaksuminen osaksi omia tapoja vie kuitenkin aikaa. Kolmen lähijakson kurssilla toivottuja muutoksia työstetään astettain ja lähijaksojen välissä uusia taitoja opitaan soveltamaan omaan arkeen. Esimerkiksi yhden viikonlopun kurssilla samaa vaikutusta on hankalaa saavuttaa.

Kurssille osallistuminen ei onnistu, koska töistä on vaikeaa saada sopivia vapaapäiviä. Mikä neuvoksi? Kurssipäivien sovitteleminen omaan työkalenteriin voi monissa työnkuvissa olla vaikeaa. Jos mahdollista, töissä voi ottaa hyvissä ajoin puheeksi, että on halukas hakemaan tällaiselle kurssille, ja kartoittaa mahdollisuutta vapaapäiviin. Esihenkilölle voi painottaa, että sinun hyvinvointisi on aina myös työnantajan etu. Joskus osallistumista ei kuitenkaan halua tuoda esiin töissä. Pyrimme jatkossa lisäämään pelkästään viikonloppujen ympärillä toteutettavia kurssien tarjontaa, jotta vapaapäiviä tarvitsisi ottaa mahdollisimman vähän.

Omien menojen suunnittelu yli puolen vuoden päähän on hankalaa, enkä osaa vielä sanoa, voisinko sitoutua kaikkien lähijaksojen ajankohtiin. Voinko silti hakea kursseille?
Kyllä voit. Kurssien hakuaika päättyy aina kaksi (2) kuukautta ennen kurssin alkua. Mikäli saa kutsun kurssille, voi tässä vaiheessa vielä päättää, ottaako kurssipaikan vastaan. Kurssipaikan perumisesta ei koskaan aiheudu karenssia. Karenssi muodostuu vasta jos kurssin ehtii aloittaa. Aloitetun kurssin kohdetta tai lähijaksojen ajankohtia ei voi enää vaihtaa.

Haluaisin hakea kurssille puolisoni kanssa. Onko se mahdollista?
Joskus hyvinvointiin ja elintapoihin liittyviä muutoksia voi olla järkevää lähteä tavoittelemaan yhdessä puolison kanssa. Kursseille voi hakea puolison kanssa yhteisellä hakemuksella, johon täytetään molempien tiedot. Kurssipaikan saaminen molemmille edellyttää kuitenkin, että molemmat ovat työikäisiä, ja että kurssin valintakriteerit (terveydelliset, sosiaaliset ja taloudelliset syyt sekä motivaatio) täyttyvät.

Jäikö kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä:

asiakaspalvelu@pht.fi

020 144 1310 (arkisin klo 13-15.30)