Tutkimuksia työikäisten terveydestä

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/aikuisten-terveys-hyvinvointi-ja-palvelututkimus-ath http://www.terveytemme.fi/ath/tulokset/index.html tulotaso ja terveyserot http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135167/URN_ISBN_978-952-302-896-8.pdf?sequence=1 lihavuus https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kansallinen-lihavuusohjelma-20122015/lihavuus-lukuina/lihavuuden-yleisyys-suomessa Yksinelävät http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116768/URN_ISBN_978-952-302-266-9.pdf?sequence=1 FinTerveys 2017 https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kansallinen-finterveys-tutkimus > tulokset julkaistaan syksyllä Nuorten hyvinvoinnin eriarvoisuus. > Julkaistaan lokakuussa 2017. https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kansallinen-lihavuusohjelma-20122015/lihavuus-lukuina/lihavuus-tulee-kalliiksi https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kansallinen-lihavuusohjelma-20122015/lihavuus-heikentaa-terveytta Liikkumattomuudesta http://www.duodecimlehti.fi/lehti///duo12430 (Helajärvi, Lindholm, Vasankari, Heinonen)   http://www.ebrand.fi/somejanuoret2013/nuoret-ja-ajankaytto/ http://www.ebrand.fi/somejanuoret2015/1-nuoret-ja-ajankaytto/ http://www.ebrand.fi/somejanuoret2016/ http://www.nuortenhyvinvointikertomus.fi/indikaattorit/itsensa-kehittaminen/ruutuaika https://www.likes.fi/tutkimus/liikunnan-vaikutukset-terveyteen-hyvinvointiin-ja-oppimiseen/liikunta-oppiminen-ja-koulutus/ruutuaika-ja-koulumenestys Hallituksen kärkihanke http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75362/Rap_ja_mui_2_2016__.pdf?sequence=1