Tutkimuksia työikäisten terveydestä

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/aikuisten-terveys-hyvinvointi-ja-palvelututkimus-ath

http://www.terveytemme.fi/ath/tulokset/index.html

tulotaso ja terveyserot

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135167/URN_ISBN_978-952-302-896-8.pdf?sequence=1

lihavuus

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kansallinen-lihavuusohjelma-20122015/lihavuus-lukuina/lihavuuden-yleisyys-suomessa

Yksinelävät

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116768/URN_ISBN_978-952-302-266-9.pdf?sequence=1

FinTerveys 2017

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kansallinen-finterveys-tutkimus > tulokset julkaistaan syksyllä

Nuorten hyvinvoinnin eriarvoisuus. > Julkaistaan lokakuussa 2017.

1

2

3

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kansallinen-lihavuusohjelma-20122015/lihavuus-lukuina/lihavuus-tulee-kalliiksi

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/kansallinen-lihavuusohjelma-20122015/lihavuus-heikentaa-terveytta

Liikkumattomuudesta

http://www.duodecimlehti.fi/lehti///duo12430 (Helajärvi, Lindholm, Vasankari, Heinonen)

 

http://www.ebrand.fi/somejanuoret2013/nuoret-ja-ajankaytto/

http://www.ebrand.fi/somejanuoret2015/1-nuoret-ja-ajankaytto/

http://www.ebrand.fi/somejanuoret2016/

http://www.nuortenhyvinvointikertomus.fi/indikaattorit/itsensa-kehittaminen/ruutuaika

https://www.likes.fi/tutkimus/liikunnan-vaikutukset-terveyteen-hyvinvointiin-ja-oppimiseen/liikunta-oppiminen-ja-koulutus/ruutuaika-ja-koulumenestys

Hallituksen kärkihanke

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75362/Rap_ja_mui_2_2016__.pdf?sequence=1

 

 

 

4

 

https://www.stopdia.fi/