• Miten 1.askel-hyvinvointijaksoille haetaan?

  Jaksoille haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake, joka löytyy PHT:n verkkosivuilta.

 • Kuinka kauan hyvinvointijakson hakemuksella ilmoitetut tiedot säilytetään PHT:ssa?

  Kaikki hakijatiedot säilytetään hakemuksen saapumispäivästä lukien kuluvan vuoden ajan + kuusi vuotta, jonka jälkeen tiedot poistuvat automaattisesti.
  Tietoja käsitellään vain 1.askel-hyvinvointijaksojen toiminnan järjestämiseen PHT:ssa; Valtioneuvoston päättämien, raha-automaattiavustuksilla rahoitettujen lomatukien myöntämiseksi, avustuspäätösten tekemiseksi ja muihin niihin liittyvien tehtävien hoitamiseksi. Tutustuthan sivuillamme olevaan rekisteriselosteeseen.

 • Milloin hakuaika jaksoille päättyy?

  Kunkin jakson kohdalla sähköisessä hakujärjestelmässä päättymisajankohta on kerrottu sarakkeessa: hakuaika päättyy.

 • Miksi valitsisin yhden jakson ensisijaiseksi jaksoksi hakulomakkeella?

  Mikäli haet kolmelle eri jaksolle, voit valita niistä suosikkijaksosi, jolle toivoisit ensisijaisesti pääseväsi. Valitse muutkin jaksot kuitenkin sillä periaatteella, että olet valmis kaikille hakemillesi jaksoille lähtemään ja kohteeseen matkustamaan, mikäli tulisit jaksolle valituksi. Emme takaa, että tulet valituksi juuri suosikkijaksollesi, mutta se yritetään ottaa parhaalla mahdollisella tavalla huomioon.

 • En kuulu ammattiliittoon. Voinko hakea PHT:n hyvinvointijaksoille?

  Kyllä, hyvinvointijaksolle hakeminen ja valituksi tuleminen eivät edellytä ammattiliiton jäsenyyttä.

 • Olin lasten kanssa viime kesänä teidän kautta tuetulla lomalla. Voimmeko hakea ensi kesäksi samanlaista lomaa toisessa paikassa vai onko teillä jokin karenssisysteemi, ettemme saa hakea perättäisinä vuosina lomaa?

  Edellytyksenä 1.askel-hyvinvointijaksolle valituksi tulemiselle on, että edellisestä myönnetystä tuesta on kulunut vähintään 24 kuukautta. Aiemmat tuetut lomat/hyvinvointijaksot sähköinen hakujärjestelmämme tarkistaa automaattisesti kaikkien lomajärjestöjen osalta.

 • Olen työtön. Voinko hakea aikuisten 1.askel- hyvinvointijaksoille?

  Kyllä voit. Saat 50 % alennuksen omavastuuosuudesta, kun ilmoitat hakemuksellasi työttömyydestä.

 • Olen eläkkeellä. Voinko hakea perheiden 1.askel- hyvinvointijaksoille?

  Eläkkeellä olevat voivat hakea perheiden hyvinvointijaksoille, jos perheessä on alaikäisiä lapsia.

 • Olen kahden pienen lapsen äiti vanhempainvapaalla. Voinko hakea oman äitini ja kahden pienen lapseni kanssa perheiden 1.askel-hyvinvointijaksolle?

  Perheiden 1.askel jaksot on tarkoitettu vanhemmille ja heidän lapsilleen. PHT:n jaksoille isovanhemmilla ei ole mahdollista hakea. Tuettujen lomien lomatarjontaan, jolle myös isovanhemmat voivat osallistua, voitte tutustua osoitteessa: www.lomajarjestot.fi

 • Olen sairaslomalla ja toipumassa vaikeasta leikkauksesta. Voinko hakea aikuisten 1.askel -hyvinvointijaksolle?

  1.askel-hyvinvointijaksot ovat sisällöltään aktiivisia, liikunnallisia ja toiminnallisia jaksoja. Voit hakea, mikäli toipumisesti ei estä sinua osallistumasta ohjelmaan, liikkumaan ryhmässä ja kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja. 1.askel-hyvinvointijaksot eivät ole kuntoutusta vaan ennaltaehkäisevää toimintaa. Hyvinvointijaksojen sisältö on suunniteltu motivoimaan osallistujia pysyvään elämäntapamuutokseen. Sisällöt tukevat yksilön omaa elämänhallintaa, työssäjaksamista, terveyttä ja toimintakykyä. Hyvinvointijaksoille ei voi anoa Kelan kuntoutusrahaa.

 • Olen raskaana. Voinko hakea 1.askel-hyvinvointijaksolle?

  1.askel jaksot ovat sisällöltään aktiivisia, liikunnallisia ja toiminnallisia. Raskaus ei ole este osallistua jaksolle, mutta kannattaa kuitenkin keskustella asiasta neuvolassa terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa.

 • Olen yli 50-vuotias. Voinko hakea 1.askel-hyvinvointijaksoille?

  Kyllä voit, jaksot ovat työikäisille aikuisille sekä heidän perheilleen.

 • Haluaisimme hakea samalle jaksolle yhdessä ystäväperheen kanssa. Kuinka tämä tapahtuu?

  Molemmat perheet täyttävät oman hakemuksen koskien kyseistä hyvinvointijaksoa ja esittävät hakemuksessaan toiveen ystäväperheen kanssa pääsemisestä samalle jaksolle (oma kohta hakemuksella).

 • Onko aikuisten 1.askel-jaksolla pakko osallistua ohjelmaan?

  1. askel-hyvinvointijaksoon sisältyy majoitus yhden hengen huoneessa, täysihoito ja jakson teeman mukainen ohjelma. Jaksolle valituksi tuleminen edellyttää ohjelmaan osallistumista ja on peruste saada jakso tuetusti. Kohteen ammattitaitoisella henkilöstöllä on kuitenkin oikeus käyttää harkintaa poikkeustapauksissa, esim. mikäli osallistujan terveys voi vaarantua ohjelmaan osallistumisen vuoksi.

 • Saanko osallistua vain osaan jaksosta? En pysty viettämään kohteessa koko jaksoa?

  Omien tavoitteiden saavuttamisen kannalta on, että koko jakso vietetään kohteessa. Hyvinvointijakson ohjelmaan osallistuminen koko jakson keston ajan on edellytys jakson saamiseksi tuetusti omavastuuhinnalla.

 • Majoitutaanko 1.askel-hyvinvointijaksoilla yhden vai kahden hengen huoneessa?

  Majoitus on yhden hengen huoneissa aikuisten jaksolla. Perhejaksoilla majoitutaan perhehuoneisiin.

 • Ovatko perheiden ja aikuisten tuetut 1.askel-jaksot tuettuja lomia? Olen loman tarpeessa.

  Aikuisten ja perheiden 1.askel-jaksot eivät ole lomatoimintaa. Tuetulle lomalle voit hakea sosiaalista lomatoimintaa järjestävien järjestöjen kautta osoitteessa: www.lomajarjestot.fi. Muun järjestön tuettu loma aiheuttaa 24 kk:n karenssin PHT:n hyvinvointijaksolle.

 • Lapseni täyttää vuosia 1.askel-hyvinvointijakson aikana, miten hänen omavastuuhintansa määräytyy?

  Lapsen hinta määräytyy sen mukaan, minkä ikäinen hän on jakson alkaessa.

 • Milloin omavastuuosuus pitää maksaa?

  Omavastuun eräpäivä on 14 vrk:n kuluttua laskun päiväyksestä.

 • Kuinka ilmoitatte valinnasta 1.askel-hyvinvointijaksoille?

  Myöntävä päätös valinnasta (kutsu ja lasku omavastuuosuudesta) tulee osoitteesta no-reply@lotu.lomajarjestot.fi pdf-tiedostona. Jos olet ilmoittanut hakemuksessasi sähköpostiosoitteesi kutsu ja lasku tulevat ensisijaisesti sähköpostiosoitteeseesi viikon sisällä hakuajan päättymisestä.
  Tarkistathan aika ajoin roskapostisi varmistaaksesi ettei myönteinen valintapäätös ole tietokoneen asetuksista johtuen mennyt sinne.

 • Valitsin yhden jakson ensisijaiseksi jaksoksi hakulomakkeella, enkä tullut valituksi sille. Miksi?

  Mikäli haet kolmelle eri jaksolle, voit valita niistä suosikkijaksosi, jolle toivoisit ensisijaisesti pääseväsi. Muutkin haetut jaksot tulee kuitenkin valita sillä periaatteella että olet valmis kaikille hakemillesi jaksoille lähtemään ja kohteeseen matkustamaan, mikäli tulet jaksolle valituksi. Emme voi taata että tulet valituksi juuri suosikkijaksollesi, mutta se otetaan parhaalla mahdollisella tavalla huomioon.

 • Saanko tiedon valitsematta jäämisestä?

  Ne hakijat, jotka eivät tulleet jaksolle valituksi, eivät saa ilmoitusta valitsematta jäämisestä. Mikäli hakuajan päättymisen jälkeen et ole saanut ilmoitusta valituksi tulemisesta, kyseisen jakson osallistujien valinta ei ole kohdistunut sinuun.

 • Miksi en ole tullut valituksi?

  Joillekin jaksoille saattaa olla paljon samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia hakijoita. Kaikkia hakijoita ei ole mahdollista valita koska ryhmän koko on rajoitettu. Mikäli et ole saanut hylkäyspäätöstä (hylkäyspäätös lähetetään vain sähköpostiosoitteen antaneille), ja et ole tullut valituksi hakemillesi jaksoille, suosittelemme, että tutustut uusiin, tuleviin hyvinvointijaksoihimme ja haet uudelleen. Huomaathan, että aikuisten 1.askel-jaksot on toistaiseksi tarkoitettu vain työsuhteiden ulkopuolisille.

 • Pitääkö jaksojen ajaksi hakea palkatonta vapaata?

  Hyvinvointijaksoille osallistutaan useimmiten vuosiloman aikana, vapaapäivinä ja perhevapaalla. Myös työttömät ja lomautetut voivat osallistua.